Skip to main content

تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان

تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان


عنوان : تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان تعداد صفحات :۱۱ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت :  پی دی اف      pdf   قسمتی از متن  : چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان ۲۱۲ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بوده . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون و t مستقل مورد تحلیل قرارگرفت . نتایج نشان داد بین مولفه های انگیزش شغلی) درونی و بیرونی (رابطه مثبت معناداری با شادکامی وجود دارد .بین شادکامی و ذهن آگاهی و انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی بیرونی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، درحالیکه بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی درونی رابطه معن …

تحقیق و مقاله درباره برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیناران بستری

تحقیق و مقاله درباره برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیناران بستری


عنوان : تحقیق و مقاله درباره برقراری ارتباط موثر بین تیم درمانی و خانواده بیناران بستری تعداد صفحات :۱۲ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت :  پی دی اف      pdf   قسمتی از متن  : چکیده مقدمه روش توضیح بحث نتیجه گیری منابع  و …. …

تحقیق و مقاله درباره نگهداری مواد غذایی با تشعشع

تحقیق و مقاله درباره نگهداری مواد غذایی با تشعشع


عنوان : تحقیق و مقاله درباره نگهداری مواد غذایی با تشعشع تعداد صفحات :۷ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdf فرمت  : قسمتی از متن  : در تحقیقاتی که درمورد روشهای جدید نگهداری مواد غذایی صورت گرفته است، محققان توجه خاصی به امکان استفاده از اشعه هایی با فرکانس های مختلف ) از جریان الکتریکی با فرکانس پایین تا تشعشعات گاما با فرکانس بالا ( داشته اند . بیشتر این تحقیقات درمورد اشعه ماوارءبنفش ،تشعشعات یونیزه وگرم کردن با مایکروویو بوده است . معمولا طیف کامل نور را به دو گروه تقسیم می کنند که هر کدام دریک طرف نور مرئی قرار می گیرند . یک دسته شامل امواج رادیویی تا اشعه مادون قرمز است که فرکانس پایین، طول موج بلند و انرژی کوانتو می کمی دارند . این تشعشعات با گرم کردن ماده غذایی ،میکروارگانیسم ها را ازبین می برند . دسته دوم شامل اشعه هایی است که فرکانس بالا طول موج کوتاه وانرژی کوانتومی زیادی …

تحقیق و مقاله درباره روش های انجماد سبزیجات

تحقیق و مقاله درباره روش های انجماد سبزیجات


عنوان : تحقیق و مقاله درباره روش های انجماد سبزیجات تعداد صفحات :۶ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdf فرمت  : قسمتی از متن  : فریز کردن، یکی از بهترین روشهای نگهداری بعد از تازه خواری است، به این معنا که اگرمی توانیم ماده غذایی را تازه بخوریم، اگر نشد، منجمد کنیم . سبزیجات خام ۶ تا ۸ ماه، سبزیجات پخته ۳ ماه قابل نگهداری در فریزر هستند . فریز کردن مواد غذایی پخته میگویند : مسئله اینجاست که عمر مواد غذایی پخته در فریزر نصف میشود، بنابراین برای استفاده درازمدت، روش مناسبی نیست . به این معنا که اگر سبزی خام را ۶ ماه میشود در فریزر نگهداری کرد، سبزی پخته، زمانی ۳ ماهه دارد . سبزی ها را قبل از اینکه داخل فریزر قرار گیرند در آب جوش قرار می دهیم . سبزی را باید برای مدت زمان خیلی کوتاه در آب جوش غوطه ور کنیم . این عمل باعث می شود آنزیم هایی که سبب تخریب محصول می شوند، غیرفعال شوند، …

تحقیق و مقاله درباره فیبر های غذایی و خواص آنها

تحقیق و مقاله درباره فیبر های غذایی و خواص آنها


عنوان : تحقیق و مقاله درباره فیبر های غذایی و خواص آنها تعداد صفحات :۴ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdfفرمت  : قسمتی از متن  : فیبر غذایی چیست؟ فیبر غذایی بخشی از مواد غذایی با منشاء گیاهی است که توسط آنزیم های موجود در دستگاه گوارش قابل هضم نیست . به عبارت دیگر فیبرها موادی هستند که در دستگاه گوارش بدون اینکه جذب شوند، عبور می کنند . اما برای به سازی بدن از نظر فیزیکی ضروری هستند . در گذشته اهمیت تغذیه ای برای فیبر قائل نبودند اما امروزه ثابت شده است که وجود فیبرهای غذایی در رژیم غذایی روزانه نه تنها برای پیشگیری بلکه برای درمان بسیاری از بیماری هایی که امروزه بشر با آن دست به گریبان است لازم و ضروری است . انواع فیبرهای غذایی فیبرهای موجود در مواد غذایی دو نوع هستند :  فیبرهای محلول : همانطور که از نامشان پیداست در آب حل می شوند و یک ماده ژله مانند تشکیل می دهند . این نوع …

تحقیق و مقاله درباره غنی سازی مواد غذایی

تحقیق و مقاله درباره غنی سازی مواد غذایی


عنوان : تحقیق و مقاله درباره غنی سازی مواد غذایی تعداد صفحات :۵ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdfفرمت  : قسمتی از متن  : با تغییر شیوه زندگی و گرایش روزافزون مردم به سمت غذاهای فرآوری شده و همچنین عدم رعایت تنوع در استفاده از گروههای مختلف مواد غذایی، نگرانی ها در مورد بروز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در حال افزایش می باشد . درصد چشمگیری از جمعیت جهان از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی که معمولاً ریزمغذی ها نامیده می شوند رنج می برند . کمبود ریزمغذی های ضروری باعث ناتوانایی های یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، بازده پایین کاری، نابینایی و مرگ زودرس می گردد . ویتامین A ، آهن و ید، سه ریزمغذی مهم هستند . تاریخچه غنی سازی در جهان : غنی سازی روش جدیدی برای پیشگیری از کمبود مواد مغذی نیست و بیش از صد سال است که از این روش برای پیشگیری و کنترل عوارض کمبود برخی از ریز م …

تحقیق و مقاله درباره تاثیر فرآیندهای صنعتی روی ارزش مواد غذایی و ریزمغذی ها

تحقیق و مقاله درباره تاثیر فرآیندهای صنعتی روی ارزش مواد غذایی و ریزمغذی ها


عنوان : تحقیق و مقاله درباره تاثیر فرآیندهای صنعتی روی ارزش مواد غذایی و ریزمغذی ها تعداد صفحات :۵  صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdfفرمت  : قسمتی از متن  : بر اساس تحقیقات صورت گرفته انهدام مواد مغذی در غذاها تدریجی است و به نحوه و شدت و روش فرآیند بستگی دارد . برای هر قسمت از فرآیند روش های متعددی ممکن است وجود داشته باشد . شرکت فرآورنده می تواند روش هایی را انتخاب کند که علاوه بر ملاحظات اقتصادی و کیفیت ظاهری محصول، از لحاظ ارزش غذایی نیز بیشترین بازده از محصول بدست آید . برای رسیدن به این هدف، باید توجه داشت که غذاها مخلوطی از مواد بیوشیمیایی هستند و واکنش بین این مواد به عوامل بسیاری از جمله پتانسیل اکسایش و احیا، PH ،حرارت ، میزان رطوبت و وجود مواد دیگر بستگی دارد . بدیهی است که روش های مختلف عملیات، اثرات متفاوتی روی ریز مغذی ها و ارزش غذایی محصول می گذارد . بنابراین باید …

تحقیق و مقاله درباره تخمیر

تحقیق و مقاله درباره تخمیر


عنوان : تحقیق و مقاله درباره تخمیر تعداد صفحات :۵ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdfفرمت  : قسمتی از متن  : تَخمیر پدیدهای است ناشی از مجموعه فعالیتهای زیستی که در آن ترکیبات آلی دارای مولکول های بزرگ به ترکیبات دارای مولکول های کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزیه ) کاتابولیسم ( شده از فرآیند آن علاوه بر ایجاد ترکیبات آلی سادهتر، دیاکسیدکربن و انرژی نیز آزاد میگردد . با بیان دیگر تخمیر تجزیه ناقص بعضی از متابولیتها ) ترکیبات آلی ( به ترکیبات سادهتر همراه با انرژی توسط عامل تخمیری است . دو نوع تخمیر وجود دارد : الکل و اسید لاکتیک . ۱- تخمیر الکلی و یا تخمیر اتانول، جایی است که پیروات ) از متابولیسم گلوکز ( به وسیله باکتری ها و مخمر به دی اکسید کربن و اتانول تقسیم می شود . الکل برای تولید ماالشعیر ، نان مورد استفاده قرار گرفته است . مولکولهای پیروات از گلوکوز گلیکولیز glycolysis بیشتر به اسی …

تحقیق و مقاله درباره پروبیوتیک ها

تحقیق و مقاله درباره پروبیوتیک ها


عنوان : تحقیق و مقاله درباره پروبیوتیک ها تعداد صفحات :۷ صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdfفرمت  : قسمتی از متن  : میکروبهای کوچک، درمانگرانی بزرگ باکتری ها سالیان دراز به عنوان دشمنان انسان شناخته می شدند، از این رو ابتدا تصور می شد که باید با تمام آن ها مبارزه کرد، اما امروزه می دانیم در ساخت داروها، هورمون ها، واکسن ها، آنزیم ها و … از میکروارگانیسم ها به عنوان یک جزء اصلی در فرآیند تولید استفاده می شود . در این میان باکترهای پروبیوتیک با توانایی تغییر فلور میکروبی روده نقش مهمی به عنوان باکتری های مفید در بدن ایفا می کنند . انسان از هزاران سال قبل پس از این که با نگهداری حیوانات اهلی از شیر دام استفاده کرد، این مطلب را دریافت که می تواند با تغییراتی در شیر، آن را به غذاهای متنوعی تبدیل کند که اکنون شیرهای تخمیری نامیده می شوند . در حقیقت استفاده از میکروارگانیسم های م …

تحقیق و مقاله درباره عسل و انواع آن

تحقیق و مقاله درباره عسل و انواع آن


عنوان : تحقیق و مقاله درباره عسل و انواع آن تعداد صفحات :۶ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdf فرمت  : قسمتی از متن  : عسل هایی که همه ساله در ایران تولید می شوند طبق خواص یا وضع بخصوص شان به انواع زیر تقسیم می گردند . ۱ ( با توجه به نوع منبع و یا عضوی از گیاه که شهد از آن جمع آوری شده : الف : عسل گل : که منحصراً از شهد گل های مختلف تهیه شده . ب : عسل برگ یا عسلک : از مواد چسبناک و شیرینی که روی برگ ها وجود دارند یعنی از شیره گیاهی تهیه می شوند ۲ ( با توجه به فصلی که شهد جمع شده است . الف : عسل بهاره مثل همه درختان میوه و مرکبات و عسل اقاقیا که زنبور در اوایل بهار برای جمع آوری به آن دسترسی دارد . ب ( عسل تابستانی که گاهی از اوقات آن را عسل پاییزه نیز می نامند و وقت جمع آوری آن ها اواسط تابستان یا حتی اوایل پاییز است مانند عسل گز و عسل آویشن و عسل اسپرس …