تحقیق درباره ویژگی های فردی مدیر

تحقیق درباره ویژگی های فردی مدیر

تحقیق درباره ویژگی های فردی مدیر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۰
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
شجاعت
 
جرات و شهامت یک کیفیت روحی است که ترس را از خطر یا بحران تشخیص می دهد اما شخص را قادر می سازد که با این خطر و بحران با آرامش و خونسردی و استحکام مواجه گردد. جرات یک کیفیت فکری و روانی است که شخص را بر خود مسلط می سازد و به او توانائی و نیرو می بخشد تا مسئولیت را قبول کرده و در وضعیتها و شرائط…

تحقیق درباره ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور

تحقیق درباره ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور

تحقیق درباره ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۵
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور
 
درجهان صنعتی و فراصنعتی معاصر شتاب فزاینده تحولات به حدیاست که علوم ومعارف بشری تقریبا در هر ده سال دوبرابر می شود. در رشته برقاین مدت حدود ۵ سال ،در رشته الکترونیک حدود ۳ سال و در رشته کامپیوتر حدودیک سال برآورد شده است .بدون تردید با گذشت زمان این روند با…

تحقیق درباره نیازسنجی

تحقیق درباره نیازسنجی

تحقیق درباره نیازسنجی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۱۷
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
فلسفه و ضرورت نیازسنجی
 
نیازسنجی با شناسایی نیازهی مهم، مبنایی برای تعیین اهداف و درنتیجه بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول نیازهای اولویت یافته فراهم می‌سازد بنابراین کلیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص، محتوای آموزشی مناسب و استفاده مؤثر از سایر منابع و امکانات محدود…

تحقیق درباره نوآوری در سازمان ها

تحقیق درباره نوآوری در سازمان ها

تحقیق درباره نوآوری در سازمان ها

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۳
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
نوآوری
 
رویکرد و نظریه های ساختارهای اجتماعی در فرآیند تکاملی خود همواره بستر انتشار دو مولفه اصلی را مورد توجه قرار داده اند یکی مسئله نظم و دیگری نوآوری و تغییر و به نسبت تحلیل ها و ادبیات گسترده ای در هر دو مبحث در گستره علوم مربوطه طرح گردیده است .آنچه که در سطوح مختلف یک نظام جمعی باعث…

تحقیق درباره نقش مدیریت در روابط انسانی

تحقیق درباره نقش مدیریت در روابط انسانی

تحقیق درباره نقش مدیریت در روابط انسانی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۱
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
مقدمه
 
انسان موجودی مدنی الطبع و اجتماعی خلق شده است او را گریزی جز زندگی کردن با دیگران و بر قراری ارتباط با آنها نیست . این ارتباط دامنه وسیعی دارد .تربیت فرزندان و اداره خانواده نیاز به برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک دارد . کار کردن در مدارس ، بیمارستانها ، کارخانه ها و … مستلزم برقراری رابطه…

تحقیق درباره نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش

تحقیق درباره نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش

تحقیق درباره نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۶
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش
 
جکیده هدف این مقاله، بهبود درک فرآیندهایی است که بدان طریق فراهم‌آوری دانش، ابزارهای فنی، و عوامل سازمانی می‌توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان یک سلاح رقابتی نظام‌‌مند کمک کنند. این مقاله، روابط بین تکنولوژی و ارزشهای انسانی را…

تحقیق درباره نظارت و کنترل در مدیریت

تحقیق درباره نظارت و کنترل در مدیریت

تحقیق درباره نظارت و کنترل در مدیریت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۰
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
نظارت و کنترل یکی از ارکان مدیریت به شمار می آید و مدیر به عنوان یکی از وظایف اصلی خود باید شیوه ها، امکانات و عملیات گوناگون تشکیلات را زیر پوشش نظارتی قرار می دهد تا حرکت دستگاه ها به انحراف و امکانات موجود به هرز نرود.
 
مدیر در حیطه نظارت، کلیه فعالیت ها را با برنامه و اهداف تعیین شده می سنجد…

تحقیق درباره نظام مدیریت مشارکتی

تحقیق درباره نظام مدیریت مشارکتی

تحقیق درباره نظام مدیریت مشارکتی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۲۱
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
مقدمه :
مدیریت را توانایی استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدف های مطلوب تعریف کرده اند اما آیا مدیریتی قادر به استفاده موثراز منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب می باشد ؟کدامیک از نظام های مدیریتی / ریاستی / مشارکتی و….. می توانند اهداف مدیریت را که از جمله افزایش بهره وری…

تحقیق درباره نظارت و کنترل

تحقیق درباره نظارت و کنترل

تحقیق درباره نظارت و کنترل

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۱۳
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
مقدمه :
 
نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد، بطوریکه بدون توجه به این جزء ، سایر اجزاء مدیریت ، مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و هدایت آن…

تحقیق درباره نظارت بر کار افراد

تحقیق درباره نظارت بر کار افراد

تحقیق درباره نظارت بر کار افراد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:۱۷
 
 
قسمتی از متن فایل دانلودی:
 
نظارت بر کار افراد
 
تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه…