Skip to main content

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هفتم آدم آهنی و شاپرک

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هفتم آدم آهنی و شاپرک


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس درس شانزدهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس شانزده آدم آهنی و شاپرک اهداف درس آزمون تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی واژه ها را بیان کنید. تأسیس کرد، سیمای جذّاب ، مرجعیّت ، تبعید ، مایه ، تألیف ۲- ریشه و هم خانواده اصلی این واژه ها را بگویید. ممنوع ، معلّم ، مسلمان ، شهادت ، محبوب ، تحصیل ۳- کتاب « امام خمینی (ره ) » اثر کیست؟ ۴- کلمه ساده و غیر ساده ر تعریف کنید و بگویید کدام ساده و کدام غیر ساده است؟ فکر ، درخشان ، اسلامی ، آشکار ، طرفداری ، نهضت ، پایه گذاری ۵- به تریتب بگویید امام خمینی به چه کشورهایی تبعید شد. ۶- به نظر شما راز محبوبیّت امام خمینی در چیست؟ ۷- فعل های زیر را صرف کنید و تفاوت آن ها بیان کنید. نوشته بودم می نویسم  خواهم نوشت ۸- چرا نثر زیر ادبی است؟ قطره های …

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه هفتم امام خمینی (ره)

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه هفتم امام خمینی (ره)


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس سیزدهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس سیزده امام خمینی (ره) اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف آزمون ماهانه ( فردی) ۱- معنی واژه ها را با توجّه به مصراع ها و جمله ها بنویسید.( ۱/۵ نمره) الف) ایرانیان به زبان فارسی تکلّم کردند. ( …………….. ) ب) ایرانیان خدمات بسیار شایانی به اسلام کرده اند. ( …………….. ) پ) بوی در دو گیتی زبد رستگار ( …………….. ) ت) با خدمتکارانش نیز رأفت و عطوفت داشت. ( ……………….. ) ث) در زندگی از تجمّل دوری می جست. ( ………………. ) ج) سرو نباشد به اعتدال محمّد ( …………….. ) ۲- مولّفان « شاه نامه ، خدمات متقابل اسلام و ایران » کیست؟ ( ۱ نمره) ۳- مصراع های زیر را کامل کنید. ( ۱ نمره) الف) به گفتار پیغمبرت راه جوی …………… …

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه هفتم اسوه نیکو

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه هفتم اسوه نیکو


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس دوازدهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس دوازده اسوه نیکو اهداف درس آزمون تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی واژه ها را بیان کنید. تکلّم کردند ، عمده ، توسعه ، شایان ، مورّخ ، اختصاص داد ۲- جمع های زیر چه نوع جمع هایی هستند ؟ مفرد آن ها را بگویید. مظاهر ، ادبا ، عرفا ، ملل ، حقایق ، معانی ۳- درباره نویسندگان آثار زیر توضیح دهید. اسفار اربعه ، اخلاق ناصری ، احصاء العلوم ، تحقیق ماللهند ۴- توضیح دهید. خندق به دور مدینه به پیشنهاد ایشان حفر شد. اوّلین تقویم به همت او به نام تقویم جلالی تدوین شد. ۵- دو نتیجه گشوده شدن دروازه ایرانی به روی فرهنگ ها و برعکس چه بود؟ ۶- ضحیر چیست و مرجع ضمیر کدام است؟ ۷- در جملات زیر ضمیر و مرجع ضمیر و نوع آن را مشخص کنید. سعدی شاعر قرن هفتم است و او بود که در …

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هفتم خدمانت متقابل اسلام و ایران

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هفتم خدمانت متقابل اسلام و ایران


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس یازدهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس یازده خدمات متقابل اسلام و ایران اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( آزمون ماهانه) ۱- معنی واژه ها را در جمله تشخیص دهید.(۱/۵ نمره ) الف) با خرّمی درس هایتان را خوب بخوانید. ب) از خدا خواست به او اخلاص و همت بلند عطا کند. ج) در باغ و چمن چمیدن آموز د) تا پاسی از شب کار می کرد. هـ ) شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که مرد پاره دوزی … و) برای زیارت حرم مطهّر دم در صخن از اتومبیل پیاده شد. ۲- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را » یعنی چه ؟ (۵/) ۳- چرا دکتر حسابی با علم بدون عمل مخالف بود ؟(۵/ ) ۴- بیت زیر در کجا قرار داده شده بود و منظور از آن چیست؟ ( ۱) «به جان زنده دلان ، سعدیا که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را زخود …

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هفتم عهد و پیمان،‌عشق به مرم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هفتم عهد و پیمان،‌عشق به مرم، رفتار بهشتی، گرمای محبت


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس دهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس ده عهد و پیمان اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- درک مطلب الف) نویسنده در این درس از پروین اعتصامی و سعید کاظمی با چه عنوانی یاد  کرده است؟ ب) معلّم ادبیّات نیما یوشیج که بود و درباره ی ایشان چه اطّلاعاتی دارید؟ ج) بین رام و رم ( رمیدن در مصراع زیر چه ارتباطی وجود دارد؟ « رام تو نمی شود زمانه رام از چه شدی؟ رمیدن آموز » د) چرا دکتر حسابی با « علم بدون عمل » مخالف بود؟ ۲- درباره هر کدام به صورت بسیار کوتاه توضیح دهید. نیما ، پروین اعتصامی ، محمود حسابی ، سعید کاظمی ۳- معنی واژه ها را بیان کنید. جاذبه ، مشتاق ، نشاط، درنگ ، خُرد ، چمیدن ، نوابغ  چیره شدن ، فراغت ، پاسی از شب ، زنده دل ، مشاعره ۴- با توجّه ب …

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه هفتم کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه هفتم کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس نهم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس نه کلاس ادبیات اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- درک مطلب الف) موضوع نصیحت امام (ره) چه بود؟ ب) امام (ره) در نصیحت هایشان به چه موضوعی بیشتر اشاره کردند؟ ج) دو مورد از مسائلی را که در دوران کودکی باعث رنجش علامه جعفری شده  بود ، بیان کنید.  د) « حرم دل محمد تقی را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » یعنی چه؟ ۲- از آثار و تألیفات امام (ره ) دو مورد را نام ببرید. ۳- معنی واژه ها را بیان کنید. تعالی ، ترقّی ، سعادت ، قرائت کرد ، علّامه ، شیفته  به وجد آمد ، ضریح ، اخلاص ، عطا کرد ، حجره ، کسالت ۴- با توجّه به عبارت زیر پاسخ دهید. « فرزندان عزیزم ، نامه ی محبّت امیز شما را قرائت کردم . کاش شما عزیزان مرا نصیح …

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه هفتم نصیحت امام (ره)، شوق خواندن

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه هفتم نصیحت امام (ره)، شوق خواندن


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس هشتم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس هشت نصیحت امام (ره) اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( آزمون ماهانه) ۱- معنی واژه ها را با توجّه به جمله ها و ابیات بنویسید. (۱)  الف) مادر ای کهکشان آینه ها دست های تو شطّ خورشید است ب) تو را توش هنر می باید اندوخت حدیث زندگی می باید آموخت ج) نباید قسمت اعظم عمر به غفلت سپری شود. د) پرید از شاخکی بر شاخساری گذشت از بامکی بر جوکناری ۲- معنی و مفهوم مصراع ها را بنویسید.(۱) الف) شدش گیتی به پیش چشم تاریک ب) بر مانده و گذشته بنیاد مکن ۳- منظور از « عمر حقیقی را شناس نامه ی ما تعیین نمی کند » چیست؟ ۴- کامل کنید. (۱) الف) هجوم فتنه هاس آسمانی مرا ……………………………… ب) بباید هر دو پا …………. نهادن از آن پس ………. …

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم زندگی همین لحظه هاست

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم زندگی همین لحظه هاست


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس هفتم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس هفت زندگی همین لحظه هاست اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی ) ۱- به توجّه به ابیات زیر پاسخ دهید: الف) بازگردانی به فارسی روان ب) بیان معنی لغات و نکات زبانی و ادبی « نمودش بس که دور آن راه نزدیک شدش گیتی به پیش چشم تاریک » « هنوزت نیست پای برزن و بام هنوزت نوبت خواب است و آرام » « نگشت آسایشم یک لحظه دمساز گهی از گربه ترسیدم گه از باز » « نگردد شاخک بی بن برومند ز تو سعی و عمل باید زمن پند » 2- درباره ی پروین اعتصامی چه اطّلاعاتی دارید؟ ۳- یکی از گروه ها با ایفای نقش درس را اجرا کند؟ ۴- بررسی بخش نوشتاری درس و کنترل دفتر کار ۵- چه پیامی از درس دریافت نمودید؟ ۶- نقش واژه های مشخّص شده را بیان کن …

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه هفتم علم زندگانی

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه هفتم علم زندگانی


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس ششم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس شش علم زندگانی اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( به صورت گروهی) ۱- درباره بیت زیر و شاعر آن صحبت کنید. « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو آزاد زیست کرده و آزا می روند » 2- پیام و مفهوم این درس چیست؟ ۳- در این درس قلب به چه چیزهایی تشبیه شده است ؟ چرا؟ ۴- مفعول را با مثال تعریف کنید. ۵- چه عاملی سبب می شود ، بیت زیر زیبا و تأثیرگذار شود؟ بیا بیا حضور تو مرده زنده کند زآسمان به زمین آورد مسیحی را ای نفس های دلم بیا بیا بیا بیا ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا ۵- بررسی و بحث و گفت و گو درباره فعّالیّت های نوشتاری؟ ۶- گزارش سرگروه های کلاس درباره عملکرد اعض بیا بیا تو را به خدا صنما سوی ما بیا سوی صنم وفا بیا ما وفا کنیم تو را اهداف آموزشی آ …

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه هفتم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه هفتم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم


                  نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فرآیند تدریس  درس ششم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس پنج قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( آزمون ماهانه) ۱- معنی واژه ها را با توجّه به جمله ها بنویسید. (۱)  الف) دانشمندان جهانی مجبور شده اند اعتراف کنند که … ب) چرا شور و شعور جوانان را نمی بینند؟ ج) روشن و گرم و زندگی پرداز آسمان مثل یک تبسّم شد د) نیروی جوانی این دوره را با تأمّل، تفکّر و بصیرت همراه کنیم. ۲- معنی و مفهوم مصراع ها را بنویسید.(۱) الف) بر درختی شکوفه ای خندید ب) ز دانش دل پیر برنا بود ۳- منظور از جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » چیست ؟(۵/) ۴- کامل کنید. (۱) الف) بر درختی شکوفه ای خندید در کتابی ………………………. ب) با ………… که می رسد از راه سبز شو، تازه شو، …….. …