نانو تکنولوژی در صنعت بتن

نانو تکنولوژی در صنعت بتن


 تعداد صفحه :۲۳ قالب : powerpoint چگونگی کارکرد مواد نانو در بتن سبک: افزودن میکروسیلیس ها به مخلوط بتن باعث میشود دی اکسید سیلسیم یا سیلیس فعال آن با محلول هیدروکسید کلسیم در منفذ مویین بتن ترکیب گرددو کریستال نامحلول سیلیکات کلسیم تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت فشاری ،الکتریکی ،خمشی و کشش بتن ،افزایش مقاومت بتن در برابر فرسایش،جلوگیری از نفوذ یون کلر ،سولفات ها و سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن می گردد. در این بتن با اضافه کردن ذرات نانو در خلال هیدراتاسیون با تشکیل کریستالی از مواد نانو به دور مصالح بتن ،ذرات نانو قرار گرفته در خمیر سیمان به صورت توده ای متمرکز افزایش یافته و سرعت هیدراتاسیون سیمان افزایش میابد.استفاده از نانو تکنولوژی با عث متراکم کردن ناحیه انتقالی و منافذ میشود. روش های کلی تولید بتن سبک : } – روش اول : از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهری کم بجای سنگدانه معمولی که تقریبا دارای چگالی ۶/۲ می باشد استفاده می کنند . } – روش دوم : بتن سبک تولید شده در این روش بر اساس ایجاد منافذ متعدد در د …

تاثیر چند نوع آب بر روی بتن

تاثیر چند نوع آب بر روی بتن


اثرهای مثبت و منفی آب های گوناگون بر روی بتن تعیین نسبت های اختلاط بتن باید به گونه ای باشد که شرایط زیر را برآورده سازد : کارایی و روانی بتن به اندازه کافی باشد تا بتن بتواند به سهولت در قالب ها ریخته شود و به خوبی میلگردها را در بر گیرد بدون اینکه جدایی دانه ها یا آب انداختن زیاد روی دهد. مقاومت متوسط هدف و مقاومت مشخصه بتن تامین شود. نسبت های اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن براساس تجارب کارگاهی و استفاده از مخلوط های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مبتنی بر روشهای متداول با مصالح مصرفی کارگاه تعیین می شوند… یه pdf خواندنی پر ویتامین … …