ده روش کارآمد برای درس خواندن

ده روش کارآمد برای درس خواندن

ده روش کارآمد برای درس خواندن

 1- در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید:
آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان‌های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان‌های طولانی عمل می‌کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید از آن استفاده کنید.

 
2- با خیالی آسوده استراحت کنید:
اگر زمان شما اجازه می‌دهد به‌منظور تجدیدقوا، یک روز کامل را به استراحت بگذرانید. (مثلاً هر یک ماه یک‌بار، مخصوصاً بعد از دادن یک آزمون آزمایشی، یک استراحت…