پروژه درس کارگاه تکمیلی ساختمان-انواع بلوک ها

پروژه درس کارگاه تکمیلی ساختمان-انواع بلوک ها

پروژه درس کارگاه تکمیلی ساختمان-انواع بلوک ها

این تحقیق با موضوع انواع بلوک ها و بصورت پاورپوینت انجام شده است و برای رشته عمران و درس کارگاه تکمیلی ساختمان مناسب می باشد.پروژه بسیار کامل و دقیق انجام شده و به تمام ابعاد بحث پرداخته شده است.تمام اسلاید ها با توضیح کامل بوده و از تصاویر مناسب هر بحث است استفاده گردیده است.سر فصل اسلایدها را در ادامه برای شما لیست کرده ایم.

انواع بلوک ها
بلوک سیمانی و ویژگی های آن
بلوکهای سیمانی از نظر وزن
بلوکهای سیمانی از نظر شکل ظاهری
کاربرد بلوک…