بیوفتوسل

بیوفتوسل

بیوفتوسل

دو فایل آماده در قالب ورد و پاورپوینت ؛ گزارش درس سمینار
بیوانرژی به موضوعی جذاب در زمینه انرژی های جایگزین تبدیل می شود. به طور کلی زیست توده به عنوان سهم مهمی از منابع کربن تجدید پذیر در نظر گرفته می شود. مطالعات نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ ، تقاضا برای بیوانرژی به طور بالقوه به بالای ۱۰۲۰ ژول در سال افزایش یابد.
 
در این مقاله نخست، نحوه کار گیاه در عمل فتوسنتز بررسی می شود. سپس مراکزی از گیاه که در آن انرژی الکتروشیمیایی تولید می شود، مشخص…