دانلود مقاله هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي  تفكر در سه بعد 27 ص

دانلود مقاله هندسه‌ی شبکه‌های فضایی تفکر در سه بعد ۲۷ ص

دانلود مقاله هندسه‌ی شبکه‌های فضایی  تفکر در سه بعد 27 ص

دانلود مقاله هندسه‌ی شبکه‌های فضایی تفکر در سه بعد ۲۷ ص

هندسه‌ی شبکه‌های فضایی تفکر در سه بعد ۲۷ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏هندسه‏‌‏ی شبکه‏‌‏های فضایی- تفکر در سه بعد
‏معماران و احتمالاً بیش از آنان مهندسان، برای پوشش دهانه‏‌‏های مختلف به سازه‏‌‏های مسطح از قبیل تیرها، خرپاها و قاب‏‌‏های مسطح فکر می‏‌‏کنند. در بیشتر موارد در صورتی که طراحی به صورت سه بعدی انجام شود و برای دهانه‏‌‌‏های متوسط و دهانه‏‌‏های بل‏دن از…