تحقیق در مورد عمليات در عراق   درسهايي برآينده 136 ص

تحقیق در مورد عملیات در عراق درسهایی برآینده ۱۳۶ ص

تحقیق در مورد عملیات در عراق   درسهایی برآینده 136 ص

تحقیق در مورد عملیات در عراق درسهایی برآینده ۱۳۶ ص

حجم فایل : ۶۹٫۲ KB نوع فایل : ورد عملیات در عراق: درسهایی برآینده تاریخ انتشار: دسامبر ۲۰۰۳ ناشر: وزارت دفاع انگلستان مندرجات فصل ۱- مقدمه فصل ۲- طرح ریزی و تشکیل قوا فصل ۳- درس هایی از عملیات عملیات شبه جزیره فاو رویدادهای عملیات اخیر: رهنمودهایی برای آینده فصل چهارم- محیط دریایی عملیات ضد مین فصل پنجم- محیط زمینی جنگ بصره فصل ششم- محیط هوایی عملیات نظامی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فصل هفتم- همکاری در قالب یک ائتلاف فصل هشتم- لجستیک جنگ در صحرا فصل…