تحقیق در مورد طرح درس ماهانه

تحقیق در مورد طرح درس ماهانه

تحقیق در مورد طرح درس ماهانه

تحقیق در مورد طرح درس ماهانه

حجم فایل : ۲۷٫۵ KB نوع فایل : ورد طرح درس شهرستان ایذه سال تحصیلی ۸۹-۸۸ الگوی طرح درس ماهانه درس: کاربرد رایانه در حسابداری دبیر: مریم لشکری کلاس: سوّم حسابداری هدف کلّی آموزش: آشنایی با نرم افزار اکسل و کاربرد آن در حسابداری ماه هفته روز تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیتهای تکمیلی مهر اول پنج شنبه ۴/۷/۸۷ کاربرد رایانه آشنایی با مفهوم کاربرگ و اکسل یادگیری مفهوم کاربرگ طرح چندین پرسش پیرامون مفهوم اکسل و معرفی آن، مفهوم کاربرگ، کتاب…