تحقیق در مورد تب دانگ

تحقیق در مورد تب دانگ

تحقیق در مورد تب دانگ

تحقیق در مورد تب دانگ

حجم فایل : ۴۸٫۶ KB نوع فایل : ورد تب دانگ DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER تب دانگ که اصطلاحاٌ به تب استخوان شکن نیز معروف است در کشورهای گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دیده شده است و از سال ۱۹۶۹ در منطقه کارائیب شامل کشورها Perto Rico و آمریکا، و در جزایر Virgin اپیدمی هایی گزارش شده است و مواردی به عنوان موارد وارداتی از کشور هائیتی به آمریکا گزارش شده است. آربوویروس مسبّب این بیماری، از جنس flavivirus با چهار سروگروپ مشخص می باشد که توسط پشه های آیدس به انسان منتقل می شود. تب…