خلاصه کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری فایل Word

خلاصه کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری فایل Word

خلاصه کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری فایل Word

مشخصات فایل: خلاصه کتاب روانشناسی کار تالیف فاطمه پورشهسواری
قالب بندی: Word
تعداد صفحه: 104
قابل ویرایش می باشد
فهرست مطالب:
فصل اول : تعاریف کلیات و مفاهیم روانشناسی
فصل دوم : تفاوت های فردی
فصل سوم : کار و شخصیت
فصل چهارم : انگیزش و پیشرفت شغلی
فصل پنجم : یادگیری و آموزش کارکنان
فصل ششم : مفهوم استرس و منابع آن
فصل هفتم : رضایت شغلی
فصل هشتم : چشم انداز مشاغل در دنیای امروز
————————————————————————————————————–
بی…