جزوه کامل مدنی3

جزوه کامل مدنی3

جزوه کامل مدنی3

نام فایل:جزوه مدنی3
 
 
فرمت:pdf
 
 
 این جزوه شامل 6 فصل بهمراه مواد قانونی است. فصل 1 : اقسام عقود و معالات مواد 184 تا 189 فصل 2 : شرایط اساسی صحت معاملات مواد 190 تا 218 فصل 3 : اثر معاملات مواد 219 تا 231 فصل 4 : شرایط ضمن عقد مواد 232 تا 246 فصل 5 : معامله فضولی مواد 247 تا 263 فصل 6 : سقوط تعهدات مواد 264 تا 300
 

دانشگاه: حقوق و قضای اسلامی
 
نویسنده: محمامین شریفی مازودره
 
تعداد صفحات: 68