خرید سری رمان های ناپلی

خرید سری رمان های ناپلی

خرید سری رمان های ناپلی

خرید سری رمان های ناپلی

رمان‌های ناپلی Neapolitan Novels یک رمان چهار قسمتی به نگارش نویسنده معروف ایتالیایی النا فرانته و ترجمه شده توسط آن گلدستاین و منتشر شده توسط نسخه‌های اروپایی (نیویورک) است.رمان‌های این مجموعه شامل قسمتهای زیر است:

My Brilliant Friend
The Story of a New Name
Those Who Leave and Those Who Stay
The Story of the Lost Child

 
این مجموعه به عنوان یک داستان آینده‌ای شناخته شده‌است. النا فرانته در مصاحبه ای با مجله هارپر اظهار داشت که او چهار کتاب را «یک رمان» می‌نامد، که…