ملودی ابتدا و انتهای آهنگ بهت قول میدم

ملودی ابتدا و انتهای آهنگ بهت قول میدم

ملودی ابتدا و انتهای آهنگ بهت قول میدم

 
نت و تبلچر آکوردگذاری شده ملودی ابتدا و انتهای آهنگ بهت قول میدم 
۱ صفحه در فرمت pdf به همراه بکینگ ترک های مربوطه
فیلمهای آموزشی اجرای نت در نرم افزار
مناسب برای تک نوازی با بکینگ ترک و دو نوازی با گیتار
                                                                                      
 
Your browser doesnt support video.
Please download the file: video/mp4
نت و تبلچر…