كارایی بازدارندگی هسته ای - رابرت جرویس

کارایی بازدارندگی هسته ای – رابرت جرویس

کارایی بازدارندگی هسته ای - رابرت جرویس

کارایی بازدارندگی هسته ای – رابرت جرویس

کارایی بازدارندگی هسته ای – رابرت جرویس در ۲۶ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
کارایی بازدارندگی هسته ای
 
رابرت جرویس
 
شاید برجسته ترین ویژگی جهان پس از جنگ همان باشد که – آن را می توان پس از جنگ نامید زیرا که قدرتهای بزرگ از سال ۱۹۴۵ با یکدیگر جنگ نکرده اند. چنین دوره طولانی از صلح در میان دولتهای قدرتمند بی سابقه است. چیزی که تقریباً غیر معمول است ، عبارت می باشد از احتیاطی که ابرقدرتها در مقابل یکدیگر بکار می بردند. اگر چه غالباً…