دانلود بازی خدای جنگ زنجیرهای الیمپوس

دانلود بازی خدای جنگ زنجیرهای الیمپوس

دانلود بازی خدای جنگ زنجیرهای الیمپوس


​​​​​​بازی خدای جنگ chains of olympus
 

بعد از گذشت ۵ سال از خدمت کریتوس او از سوی خدایان مامور شد تا از شهر آتیکا (Attica) در برابر حمله ی سپاه ایران محافظت کرده و آن‌ها را از شهر بیرون براند. کریتوس پس از مبارزه کردن با جنگجویان پارسی ، به نبرد پادشاه پارس می رود و در نبردی تن به تن او را از بین می برد. سپس کریتوس به نبرد هیولایی به نام باسیلیسک (Basilisk) که توسط سپاه ایران در شهر رها شده بود را نیز از بین ببرد. هیولایی که در اساطیر یونان با نام…