بار الكتریكی

بار الکتریکی

بار الکتریکی

بار الکتریکی

بار الکتریکی در ۲۲ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
سرفصل های اصلی:
 
«بار الکتریکی»
 
 
«جریان الکتریکی»
 
 
«انسان و حرکت»
 
 
«هماهنگی و ارتباط»
 
«بار الکتریکی»
 
۱- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فکر کردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی که مشغول فکر کردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت که از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن…