اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۶

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۶


دانلود اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۶ ، در قالب xls ، شامل داده های مربوط به:   جمعیت فعال اقتصادی (نفر) نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) جمعیت بیکار (نفر) نرخ بیکاری (درصد) ترکیب صادراتی (میلیون دلار) خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری (میلیارد ریال) خصوصی‌سازی به تفکیک حجم واگذاری (میلیارد ریال) خصوصی‌سازی براساس بازار عرضه سهام (میلیارد ریال) خصوصی‌سازی به تفکیک طبقه‌بندی اصل ۴۴ (میلیارد ریال) سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (به تفکیک روش سرمایه‌گذاری) (هزار دلار) سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (هزار دلار) تسهیلات دریافتی (فاینانس) از بانک‌های تجاری خارجی (میلیون دلار) تراز عملیاتی (میلیارد ریال) تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (میلیارد ریال) …