آها بوگو

آها بوگو

آها بوگو

نت و تبلچر آکوردگذاری شده آهنگ آها بوگو به همراه بکینگ ترک
۲ صفحه در فرمت pdf به همراه بکینگ ترک های مربوطه
در ۳ سرعت ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۳۵
فیلمهای آموزشی اجرای نت در نرم افزار
مناسب برای تک نوازی با بکینگ ترک و دو نوازی با گیتار
                                                                                           
 
Your browser doesnt support video.
Please download the file:…