آموزش انیمیشن و مونتاژ كامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ کامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ کامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ کامپیوتری

آموزش انیمیشن و مونتاژ کامپیوتری در ۵۶ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
فهرست مطالب:
مقدمه
مسیر هموار
تنظیم حرکت
کشیدگی و مقادیر گرایشی Tension & Bias
مسیرهای مورد نظر
ساختن آدمک
اتصالات آدمک
تدوین و میکس فیلمها
وارد نمودن تصاویر ساکن در پروژه
وارد نمودن کلیپ های رنگ در پروژه
فیلتر گذاری کلیپ ها
برش کلیپ
برش به کمک Trim bar
برش به کمک نوار تدوین
برش به کمک فرمان Multi – trim video
کپچر تصویر ساکن از یک کلیپ
فرمان Pan& Zoom برای تصاویر ساکن…