دانلود نقشه اجرایی پل عابر پیاده ( مورد تایید سازمان راهداری) – اجرا شده در اکثر نقاط کشور

دانلود نقشه اجرایی پل عابر پیاده ( مورد تایید سازمان راهداری) - اجرا شده در اکثر نقاط کشور

دانلود نقشه اجرایی پل عابر پیاده ( مورد تایید سازمان راهداری) – اجرا شده در اکثر نقاط کشور

پل عابر پیاده چیست؟
همه ما عبور از پل عابر پیاده را تجربه کرده ایم. پل عابر پیاده می تواند بر فراز یک بزرگراه باشد یا اینکه دو سر یک رودخانه محلی را به هم متصل کند.
 
در این مجموعه برای شما دتایل کم نظیر و ارزشمندی از نقشه های اجرایی سازه مربوط به پل عابر پیاده مورد تایید سازمان راهداری را آماده کرده ایم. این پل با این مشخصات در اکثر نقاط کشور با همین جزئیات و دتایل های اجرایی طراحی و اجرا شده است.
فایل مورد نظر دارای کلیه جزئیات مورد نیاز…