ابر رسانایی

ابر رسانایی

ابر رسانایی

ابر رسانایی

ابر رسانایی در ۱۲ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
فهرست مطالب:
ابر رسانایی
ابر رسانا ها
تاریخجه ابررسانا یی
اثرمایسنر
کاربردهای مختلف ابررساناها
ابررساناهای دمای بالا
 
ابر رسانایی
 
به ترکیب جالب خواص الکتریکی و مغناطیسی فلزات مشخصی که در درجات حرارت خیلی پایین در آنها به وجود می‌آید اطلاق می شود. یک چنین دمایی اولین بار در سال ۱۹۰۸ وقتی کمرلینگ اونز در دانشگاه لیدن موفق به تولید هلیوم مایع گردید حاصل شد که با استفاده از آن…