حسود – داریوش

حسود - داریوش

حسود – داریوش

نت و تبلچر آکوردگذاری شده آهنگ زیبای حسود از داریوش
۴ صفحه در فرمت pdf به همراه بکینگ ترک های مربوطه در 
فیلم آموزشی اجرای نت در گیتار پرو
مناسب برای تک نوازی با بکینگ ترک و دو نوازی با گیتار
                                                                                                         
Your browser doesnt support video.
Please download the file:…