آرزوها – محمد نوری

آرزوها - محمد نوری

آرزوها – محمد نوری

 نت و تبلچر آکوردگذاری شده آهنگ آرزوها از استاد محمد نوری
۱ صفحه در فرمت pdf به همراه بکینگ ترک های مربوطه
فیلمهای آموزشی اجرای نت در نرم افزار
مناسب برای تک نوازی با بکینگ ترک و دو نوازی با گیتار
                                                                                        
Your browser doesnt support video.
Please download the file: video/mp4
 
 
 
نت و تبلچر…