آموزش مربیگری فوتبال

آموزش مربیگری فوتبال

آموزش مربیگری فوتبال

آموزش مربیگری فوتبال

عنوان : آموزش مربیگری فوتبال 
تعداد صفحات : ۸۵
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن فایل :
شروع تمرینات فصل درمرحله اول : 
کار با وزنه :
Leg
۱- اسکات ۱۰×3
۲- جلو پا با دستگاه ۱۰×3
۳- پشت پا خوابیده با دستگاه ۱۰×3
۴- هاگ پا ۱۲×3
۵- ساق پا در سه وضعیت در حد توان ×3
۶- لانچ از جلو و کنار ۳۰×3
شکم+ فیله کمر+شنا در همه جلسات مشترک می باشند.
Chest
۱- جلو بازوها با هالتر ۱۰×3
۲- پشت بازو با دستگاه ۱۰×3
۳- بالا سینه با هالتر ۸×3
۴- سرشانه با دستگاه…