دانلود آموزش شنای پروانه

دانلود آموزش شنای پروانه

دانلود آموزش شنای پروانه

دانلود آموزش شنای پروانه

عنوان : آموزش شنای پروانه
تعداد صفحات : ۱۵
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن آموزش :
شنای پروانه دومین شنا از نظر سرعت دربین چهارنوع شنای اصلی می باشد. این شنا درسال های ۱۹۳۰ از تحول شنای قورباغه سنتی بوجود آمد . در سال ۱۹۵۶این شنا به طور رسمی وارد مسابقات المپیک شد. اولین مرحله تحول شنای قورباغه ابداع مرحله خروج دست از آب بود که بطور چشمگیری سرعت شناگر را از طریق کاهش نیروهای مقاوم ، بدون نقص قوانین شنای آن زمان، افزایش داد. بلافاصله پس از آن ، شیوه…