آموزش خیاطی(الگو) از مبتدی تا حرفه‌ای

آموزش خیاطی(الگو) از مبتدی تا حرفه‌ای

آموزش خیاطی(الگو) از مبتدی تا حرفه‌ای

مد و پوشاک همواره در سراسر تاریخ مورد توجه مردم بوده است. گرچه در مقاطعی از زمان این صنعت با افت و خیزهایی همراه بود اما باید توجه داشت که این صنعت همواره مورد توجه عموم مردم  بوده و پیشرفت‌های شگرفی را کسب کرده است. بازار کار این رشته چه در ایران و چه در خارج از ایران متغیر است. اکثرا رشته طراحی و دوخت بازار کار خوبی دارد چراکه در سال‌های گذشته، توجه به تولید داخلی بیشتر شده است.
 
 
 

 
 
آیا طراحی لباس…