آموزش جذابیت

آموزش جذابیت

آموزش جذابیت

برخی فکر میکنند زیبایی به ظاهر است. درحالی که به رفتارها و کارهای ما است.
دو نوع جذابیت وجود دارد:

جذابیت ظاهری (بسیار کوتاه مدت)
جذابیت باطنی (بلند مدت و در عین حال موثر)

ما به شما جذابیت باطنی را آموزش میدهیم، چون بلند مدت و موثر است. جذابیت ظاهری کوتاه است. به عنوان مثال شما فردی را در نظر بگیرید که ظاهر زیبایی دارد ولی بداخلاق است و ویژگی های ظاهری که ما در مقاله می گوییم را رعایت نمی کند. در ابتدا شاید جذاب باشد، ولی بعد از مدتی معاشرت…