مجموعه Deutsch lernen mit Dialogen برای سطح A1.2 در۲۳ قسمت

مجموعه Deutsch lernen mit Dialogen برای سطح A1.2  در23 قسمت

مجموعه Deutsch lernen mit Dialogen برای سطح A1.2 در۲۳ قسمت

Deutsch lernen mit Dialogen
 
در ادامه پست قبلی، مجموعه Deutsch lernen mit Dialogen برای سطح A1.2 یا یادگیری آلمانی با دیالوگ رو خدمتتون می گذاریم. در این مجموعه که بسیار روان و قابل فهم درست شده است، به نو آموزان زبان آلمانی را با استفاده از دیالوگ های پرکاربرد زبان آلمانی آموزش میدهد. به این صورت که در هر موقعیتی با استفاد از انمیشن های زیبا و جذاب به شما نشان می دهد که از چه جمله ای استفاده می شود، و از شما می خواهد تا آن جمله را با گوینده تکرار کنید.
این مجموعه از…