ازمون حافظه وکسلر

ازمون حافظه وکسلر

توضیحات: دانلود آزمون با موضوع حافظه وکسل،در قالب doc < در ۱۹ صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات آزمون: آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بکار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق و بررسی د ر زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطلاعاتی را باری تفکیک اختلالات عضوی وکنشی حافظه بدست می دهد.مزایای استفاده از این مقیاس که به طور متوسط ۱۵ دقیقه بطول می انجامد عبارتند از:۱-    استاندارد شده در حد رضایت است. ۲- به تفاوت حافظه درسنین مختلف توجه گردیده است.۳-بهره حافظه ای  (MQ)که بدست می دهد تا حدودی با بهره هوشی آزمودنی قابل مقایسه است.با این آزمون بطور کلی می توان:۱-    یادگیری و بخاطر آوری فوری۲-    تمرکز و توجه۳-    جهت یابی و بخاط آوری حافظه طولانی مدت را بدست آورد.مقیاس حافظه و کسلر (فرم الف) شامل ۷ آزمون فرعی:۱-آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی  2-آگاهی نسبت به زمان و مکان (جهت یابی)   3- کنترل ذهنی   4- حافظه منطقی    5- تکرار ارقام روبجلو و مع …