گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (اندازه گیری)

گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ (اندازه گیری)

گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (اندازه گیری)

گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ (اندازه گیری)

گزارش آزمایشگاه فیزیک پایه ۱
عنوان آزمایش : اندازه گیری
نوع فایل: word
صفحات: ۱۰
قابل ویرایش
دانلود و خرید پایین صفحه بعد از توضیحات
قسمتی از متن فایل:
هدف آزمایش: چگونگی اندازه گیری با کولیس ،ریزسنج(میکرومتر) وسایل آزمایش: کولیس ، ریزسنج ، استوانه بزرگ و کوچک فلزی ، گوی فلزی
تئوری آزمایش:حدود۳۰۰سال قبل ,اساس تئوری اندازه گیری با ورنیه توسط بیرورنیه ریاضیدان فرانسوی کشف شد,بدین ترتیب بود اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوی تقسیم کنیم و آنها…