آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت در ۱۳ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
آزمایشگاه حرارت
 
– خطاهایی که در هر آزمایش وارد می شود :
 
۱- خطای آزمایشگر
 
۲- خطای وسایل آزمایش
 
۳- خطای محیط
 
– اندازه گیری در آزمایش :
 
۱- خطای مطلق : تفاوت اندازه واقعی جسم ، اندازه ای که در آزمایش بدست آمده است .
 
۲- خطای نسبی =
 
۳- در صد خطای نسبی : ۱۰۰* خطای نسبی
 
– نکاتی که در تهیه یک گزارش برای آزمایش باید رعایت کرد :
 
۱- موضوع آزمایش
 
۲- تاریخ
 
۳-…