بینایی اثر ژوزه ساراماگو

بینایی اثر ژوزه ساراماگو

بینایی اثر ژوزه ساراماگو

بینایی اثر ژوزه ساراماگو

معرفی کتاب بینایی
کتاب بینایی، در حقیقت ماجرای دیگری‌ست برای ساکنان شهری که رمان کوری در آن اتفاق افتاده بود. رمان کوری هجویه‌ای بر ضد حکومت‌های به ظاهر دموکرات اما از ته دل مستبد و دیکتاتور تمام است.
ژوزه ساراماگو، داستان را از یک روز بارانی در یک حوزه‌ی اخذ رأی شهری شروع می‌کند. در همان شهری که واقعه‌ی کوری رخ‌داده بود، بار دیگر شخصیت‌ها ظاهر می‌شوند و رمان بینایی با متن زیر آغاز می‌گردد:
بعدازظهر است و هنوز…