کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جستجوی معنا

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی ویکتور فرانکل

نویسنده : ویکتور فرانکل
مترجم : اکبر معارفی
تعداد صفحه : ۴۸ ( کامل )
زبان : فارسی

 

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی ویکتور فرانکل
کتاب انسان در جستجوی معنی نوشتۀ دکتر ویکتور فرانکل – دکتر فرانکل روانپزشک – نویسنده ، گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند می پرسد،« چرا خودکشی نمی کنید » او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی…