کتاب تفسیرخواب از فروید

کتاب تفسیرخواب از فروید

کتاب تفسیرخواب از فروید

کتاب تفسیرخواب از فروید

دانلود کتاب تفسیر خواب فروید

نویسنده : زیگموند فروید
مترجم : ایرج پورباقر
تعداد صفحه : ۴۶۴
زبان : فارسی

فروید، در این کتاب به معرفی نظریه خود از تعبیر خواب با توجه به ذهن ناهشیار فرد می‌پردازد. کتاب تفسیر خواب، در بردارنده تلاش فروید در رمزگشایی خواب و به نوعی دربردارنده بخش‌های بزرگی از اصلی‌ترین نظریات فروید در زمینه سرکوب، سانسور، نظریه جنسی و رابطه خودآگاه و ناخودآگاه وی است.
فروید خواب‌ها را «بزرگراهی به درون…