سگ ولگرد

سگ ولگرد

سگ ولگرد

سگ ولگرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دانلود کتاب سگ ولگرد صادق هدایت
 
سگ ولگرد نام داستان کوتاهی از صادق هدایت است. این داستان تراژدی از زندگی مشقت بار یک سگ ولگرد در ورامین است. نویسنده در این داستان اعتقادات جاری جامعه را در قالب داستانی تأثرانگیز و دردناک به تصویر کشیده و مورد نقد قرار می‌دهد.