کتاب مردان بی زن ارنست همینگوی

کتاب مردان بی زن ارنست همینگوی

کتاب مردان بی زن ارنست همینگوی

کتاب مردان بی زن ارنست همینگوی

دانلود کتاب مردان بی زن ارنست همینگوی

 

نویسنده : ارنست همینگوی
مترجم : محمد عباسی
تعداد صفحه : ۱۷۶
زبان : فارسی

 

 
ارنست همینگوی نیز مانند بسیاری از معاصران خود تحصیلاتی عالی و دانشگاهی نداشت. وقتی در سال ۱۹۱۷ آمریکا هم درگیر جنگ جهانی بزرگ شد، همینگوی با سری پر شور خود را سرباز داوطلب معرفی نمود ولی به خاطر معیوب بودن چشم، ورقه معافی به دستش دادند. در همان اوان با مدیر روزنامه «کانزاس سیتی استار» که در «میدل وست»…