آبگرمكن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی در ۴۲ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
آبگرمکن خورشیدی
 
مقدمه:
 
سیستم های حرارتی خورشیدی نقش مهمی در انرژی خورشیدی دارد، استفاده از دستگاه های خورشیدی سابقه طولانی دارد، گفته شده است ارشمیدس تقریباً در سال ۲۱۴ قبل از میلاد از آینه مقعر برای داغ کردن آب استفاده کرده است. سیستم های حرارتی امروزی نیز کم هزینه ترین کاربرد انرژی خورشیدی را دارد.
 
حرارت خورشید استفاده از حرارت انرژی خورشید را توجیح می کند. بنابراین…