آزمون پودمان اول دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

آزمون پودمان اول دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

آزمون پودمان اول دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

آزمون پودمان اول دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

نمونه سوال ارزشیابی پودمان اول دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو
سوالات کاملا کاربردی و در راستای اهداف پودمان اول طراحی شده است
سوالات شامل ۶ صفحه بوده و تمام مباحث پودمان اول را پوشش می دهد
بخش سربرگ سوالات بدون قید محل آموزشی بوده و می توانید به دلخواه خود آن را تکمیل نمائید
از این چارت آزمون همچنین می توان در ابتدای تدریس پودمان اول به منظور ایجاد انگیزه و فعالیت بیشتر در هنرجویان استفاده کرد
فایل سوالات بصورت PDF و Word در اختیارتان قرار می…