نمونه سوالات اطلاعات عمومی استخدامی ، به روزرسانی شده براساس اخرین ازمون های استخدامی (به همراه پاسخنامه درانتهای فایل)


  فرمت فایل :pdf   نوع سوالات : چهار گزینه ای   قابلیت پرینت : دارند     پاسخنامه : با پاسخنامه تشریحی   سوالات عمومی این بسته : اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی، دانش کامپیوتر، زبان انگلیسی، ریاضی، آمار، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و هوش و توانمندی های عمومی           نمونه سوالات اطلاعات عمومی استخدامی ، به روزرسانی شده براساس اخرین ازمون های استخدامی ( به همراه پاسخنامه درانتهای فایل )   محتویات بسته     – سوالات استخدامی دانش کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی ریاضی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی – سوالات استخدامی ریاضی و آمار …