جزوه کامل کاربرد مشتق و رسم نمودار به همراه تمرین و حل تمارین

جزوه کامل کاربرد مشتق و رسم نمودار به همراه تمرین و حل تمارین


عنوان : جزوه کامل کاربرد مشتق و رسم نمودار به همراه تمرین و حل تمارین تعداد صفحات :۲۴ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات  پی دی اف pdf فرمت  : قسمتی از متن  : جزوه کامل کاربرد مشتق و رسم نمودار به همراه تمرین و حل تمارین …

جزوه کامل جبر و گسسته و احتمال( گراف ) ریاضی به همراه تمرین و حل تمارین

جزوه کامل جبر و گسسته و احتمال( گراف ) ریاضی به همراه تمرین و حل تمارین


عنوان : جزوه کامل جبر و گسسته و احتمال( گراف ) ریاضی  به همراه تمرین و حل تمارین تعداد صفحات :۱۷  صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل جبر و گسسته و احتمال( گراف ) ریاضی  به همراه تمرین و حل تمارین …

جزوه کامل از درسنامه مصالح ساختمانی رشته عمران

جزوه کامل از درسنامه مصالح ساختمانی رشته عمران


عنوان : جزوه کامل از درسنامه مصالح ساختمانی رشته عمران تعداد صفحات :۲۷  صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل از درسنامه مصالح ساختمانی رشته عمران بتن ریزی انواع بتن انواع سیمان و … …

جزوه کامل دینامیک فیزیک

جزوه کامل دینامیک فیزیک


عنوان : جزوه کامل دینامیک فیزیک تعداد صفحات :۱۳۷  صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  دارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل دینامیک فیزیک سینماتیک استاتیک سینتیک و … …

جزوه کامل مهندسی ترافیک و سیستم های حمل و نقل

جزوه کامل مهندسی ترافیک و سیستم های حمل و نقل


عنوان : جزوه کامل مهندسی ترافیک و سیستم های حمل و نقل تعداد صفحات :۶۱  صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  دارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : سفر سفر عبارتست از جابجایی از یک مبدا به یک مقصد برای یک هدف مشخص هدف سفر با توجه به فعالیت مورد نظر در مقصد تعریف می شود. سفر بدلیل شرکت افراد در فعالیتی است که در مقصد اتفاق می افتد که این امر سبب تولید سفر با اهداف گوناگون می گردد. سفرهای شهری از طریق مدهای مختلف حمل و نقلی قابل انجام است که هر یک دارای مسیرهای مشخصی در شبکه هستند.  حمل و نقل حمل و نقل مسافر عبارتست از  جابجایی مسافر بین دو فعالیت که می تواند مشتمل بر کار، تحصیل، تفریح و خرید باشد. حمل و نقل کالا عبارتست از  جابجایی مواد در زنجیره های تولید و مصرف. حمل و نقل و اثرات آن تاثیر مستقیم حمل و نقل در پیشرفت اقتصادی یک کشور ۳     استاد حامدی جزوه مهندسی ترافیک pasokh.vcp.ir                         &n …

جزوه کامل تصاویر مهم و کلیدی زیست دوم دبیرستان

جزوه کامل تصاویر مهم و کلیدی زیست دوم دبیرستان


عنوان : جزوه کامل تصاویر مهم و کلیدی زیست دوم دبیرستان تعداد صفحات :۱۳  صفحه عکس : دارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل تصاویر مهم و کلیدی زیست دوم دبیرستان تصاویر مهم کنکوری امتحانی همراه توضیحات و … …

جزوه کامل ۲۴۰ نکته از دوازده فصل شیمی (کنکوری )

جزوه کامل ۲۴۰ نکته از دوازده فصل شیمی (کنکوری )


عنوان : جزوه کامل ۲۴۰  نکته از دوازده فصل شیمی (کنکوری ) تعداد صفحات :۱۲  صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل ۲۴۰  نکته از دوازده فصل شیمی (کنکوری ) …

جزوه کامل ادبیات دستور

جزوه کامل ادبیات دستور


عنوان : جزوه کامل ادبیات دستور تعداد صفحات :۱۲۰  صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پی دی اف    pdf قسمتی از متن  : جزوه کامل ادبیات دستور قواعد دستور های زبان فارسی نکات مهم و … …

تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان

تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان


عنوان : تحقیق و مقاله درباره رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان تعداد صفحات :۱۱ صفحه عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت :  پی دی اف      pdf   قسمتی از متن  : چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان ۲۱۲ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بوده . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون و t مستقل مورد تحلیل قرارگرفت . نتایج نشان داد بین مولفه های انگیزش شغلی) درونی و بیرونی (رابطه مثبت معناداری با شادکامی وجود دارد .بین شادکامی و ذهن آگاهی و انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی بیرونی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، درحالیکه بین ذهن آگاهی و انگیزش شغلی درونی رابطه معن …

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا

پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا


عنوان : پاور پوینت در مورد تحریم های جامع آمریکا تعداد صفحات :۲۲ اسلاید عکس : ندارد شماره اسلاید : دارد فهرست :  ندارد دارای نکات و جزئیات فرمت  : پاور پوینت power point قسمتی از متن  : این تحریم‌ها به دلیل گستردگی و عمق‌ آنها و بویژه از این باب که چنین تحریم کم‌سابقه‌ای بعد از توافق‌نامه برجام تصویب می‌شود که نه تنها بنا بود تحریمهای جدید را منتفی کند بلکه تحریمهای سابق را نیز بردارد، دارای اهمیت مضاعفی شده است.     عدم توجیه و چشم‌پوشی اقدامات تخریبی آمریکا از سوی مقامات کشور   در ارائه اظهارات هم باید دقت شود. گفته شده است ما هرگز از برجام بیرون نمی‌رویم. این اظهارات موجب این سوءبرداشت از سوی طرف آمریکائی می‌شود که هر بلائی سر ایران بیاورند، ایران برجام را رها نمی‌کند و دودستی به آن چسبیده است. نباید این اظهارات بیان شود، برجام نباید اصالت پیدا کند، بلکه آنچه باید اصالت داشته باشد، منافع ملی کشور است، اگر منافع ملی حکم کرد در برجام می‌مانیم و اگر حکم نکرد از برجام خارج می‌شویم. اقدام …