پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تعداد اسلاید: ۱۵
 
مقدمه
تعداد اعضای هیأت علمی§ 134
تعداد دانشجو §1690
تعداد دانشکده § 5
نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی §12
مقاطع تحصیلی:
– کاردانی
–کارشناسی
–کارشناسی ارشد
–پزشکی عمومی
–دستیاری
 
 
روند شاخصها

کنگره خارجی

کنگره داخلی

مقالات خارجی

مقالات داخلی

طرح مصوب

اعضای هیات…