دانلود کتاب اقتصاد مهندسی- ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی(pdf)

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی- ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی(pdf)

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی- ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی(pdf)

 
عنوان کتاب: اقتصاد مهندسی- ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
نویسندگان: دکتر محمد مهدی اسکونژاد- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سال چاپ: تابستان ۱۳۷۵
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوع فایل: pdf
حجم فایل: ۶ مگابایت
تعداد صفحات: ۴۵۵٫٫٫