دانلود کتاب ریاضی مهندسی(pdf)

دانلود کتاب ریاضی مهندسی(pdf)

دانلود کتاب ریاضی مهندسی(pdf)

عنوان کتاب: ریاضی مهندسی
نویسندگان: دکتر بیژن طائری- دانشگاه صنعتی اصفهان
سال چاپ: تابستان ۱۳۹۳
ناشر: انتشارات صنعتی اصفهان
نوع فایل: pdf
حجم فایل: ۲ مگابایت
تعداد صفحات: ۱۳۵٫٫٫