دانلود کتاب آمار و احتمال مقدماتی+ pdf

دانلود کتاب آمار و احتمال مقدماتی+ pdf

دانلود کتاب آمار و احتمال مقدماتی+ pdf

عنوان کتاب: آمار و احتمال مقدماتی
نویسندگان: دکتر جواد بهبودیان-دانشگاه شیراز
سال چاپ: پاییز۱۳۸۴
ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نوع فایل: pdf
حجم فایل: ۱۰ مگابایت
تعداد صفحات: ۱۷۲
فهرست مطالب:

 
مقدمه:
عکس هایی از فایل: واژه statistics که به فارسی آن را آمار ترجمه کرده اند در اغلب زبان ها به دو معنی به کار می رود:
الف-به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ،طلاق،میزان محصولات کشاورزی و صنعتی، تصادفات رانندگی و غیره…

فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها

فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها تدریس شده در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 
 

فیلم آموزشی سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

فیلم آموزشی سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت تدریس شده در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 
 

فیلم آموزشی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

فیلم آموزشی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای  الکترونیکی دانشگاه شیراز رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 …

فیلم آموزشی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

فیلم آموزشی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ابزاردقیق و اتوماسیون صنعت نفت دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز گردآوری شده است…

فیلم آموزشی درس صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری دانشگاه شیراز

فیلم آموزشی درس صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری دانشگاه شیراز

 فیلم آموزشی درس صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری دانشگاه شیراز رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنعت نفت تدریس شده در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز در ۱۰ جلسه  دو ساعته می باشد که برای علاقه مندان به ابزار دقیق و اتوماسیون به ویژه فعالین این رشته در صنعت نفت گردآوری و ارائه شده است.
 
آشنایی با رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنعت نفت دانشگاه شیراز
خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم…