سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس

سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس

سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس

سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 33 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
صفحاتی از پاورپوینت:

 

کتاب ترمودینامیک مولکولی دکتر حق طلب

کتاب ترمودینامیک مولکولی دکتر حق طلب

کتاب ترمودینامیک مولکولی دکتر حق طلب استاد گروه شیمی و نفت دانشگاه تربیت مدرس تهران ، از جمله کتب فارسی نگارش شده در زمینه ترمودینامیک است که با دید مولکولی به تدوین مسائل و مفاهیم مهندسی شیمی و کاربردی مهندسی نفت میپردازد….