دانلود پرده‌نگار کامل «اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی  (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل «اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل «اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی  (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل «اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل «اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)
ارائه شده در خانه احزاب، استان گلستان- پنج شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸توسطاستاد دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۸ صفحه، ۳ مگابایت، فرمت PPTX

 

دانلود پرده‌نگار کامل دوره تربیتی مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی  (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل دوره تربیتی مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل دوره تربیتی مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی  (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل دوره تربیتی مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)

دانلود پرده‌نگار کامل دوره تربیتی مدرس درجه ۳ اقتصاد مقاومتی استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی (پاورپوینت)
از نظریه تا عمل
ارائه شده در استان گلستان- جمعه، ۸ آذرماه ۱۳۹۸ توسط استاد دکتر حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
این پرده‌نگار و کتاب اقتصاد مقاومتی استاد چاپ نشر سدید،‌ از منابع آزمون انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی برای تربیت مدرس…

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی ارائه استاد دکتر علیرضا افضلی درآمدی بر سامانه سنت‌های الهی—- از سلسله جلسات گفتگوی تمدن نوین اسلامی در گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، نشست تخصصی با عنوان «درآمدی بر سامانه سنن الهی» توسط دکتر علیرضا افضلی عضو هیئت علمی همین گروه در ۴ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. یکی از آموزه هایی که به روشنی از آیات و روایات استنباط می شود و جایگاه مهمی…