پاورپوینت معرفی و مطالعات کامل روستای برگ جهان (بررسی محیطی، اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و …)

پاورپوینت معرفی و مطالعات کامل روستای برگ جهان (بررسی محیطی، اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و ...)

پاورپوینت معرفی و مطالعات کامل روستای برگ جهان (بررسی محیطی، اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و …)

پاورپوینت معرفی و بررسی مشخصات و ویژگی های روستای برگ جهان 
مناسب درس روستا رشته معماری، مطالعات اقلیمی ایران، مطالعات درباره معماری سنتی ایران، بافت شناسی روستا ها و …
پروژه ۱۸۵ اسلاید شامل:

ویژگی های محیطی و اکولوژیک روستا (موقعیت روستا، آب و هوا، منابع، آب، دسترسی ها، شهرها و روستاهای اطراف، خاک حاصل خیز، ارتفاع از سطح دریا)

ویژگی های ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (سیر تکامل، ویژگی های جمعیتی، فعالیت های اقتصادی،…

جزوه ریاضیات پایه

جزوه ریاضیات پایه

جزوه ریاضیات پایه

جزوه ریاضیات پایه

بهترین جزوه ریاضیات پایه شامل تمامی فصل ها و نکات مهم امتحانی
شامل سوالات تستی و نکات مهم
مثلثات
رادیکال ها – اتحاد و تجزیه
قدرمطلق – تابع لگاریتمی – تابع نمایی
تابع
رسم توابع
تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری
معادله درجه دوم و خواص آن
دنباله های حسابی و هندسی
تعداد صفحات : ۱۵۹