استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی

استقرار نظام 5S در دانشکده فنی و مهندسی

استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی

عنوان مقاله : استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی
تعداد صفحات : ۱۴
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن مقاله :
مقدمه :
نظم و ترتیب اصل اول رسیدن به هر هدفی و تسهیل در پروسه رسیدن به هدف است . در این مقاله مطالبی ذکر شده است که ما را در جهت ساختن محیطی منظم و کارآمد در دانشکده فنی سوق می دهد .
تهیهء مکانی با قابلیت های زیر جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از ریاست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتید ، اتاق بایگانی ، …)
که فضایی لازم (این لازم به منزله کافی…